uk

Cursus niveaus

Bij El Abanico kunt u terecht voor alle niveaus Spaans. Of u nog moet beginnen of de taal al jaren spreekt. Om uw niveau te bepalen krijgt elke nieuwe cursist een intakegesprek. Hieronder ziet u een overzicht van alle niveaus en het bijbehorende DELE-niveau.
Klik op een van de video’s om een student met dat niveau aan het woord te zien.

Inicial Inicial 1 Video A1 Diploma DELE A1
Inicial 2 Video
Inicial 3 Video
Básico Básico 1 Video A2 Diploma DELE A2
Básico 2 Video
Básico 3 Video
Intermedio Intermedio 1 Video B1 Diploma DELE B1
Intermedio 2 Video
Intermedio 3 Video
Avanzado Avanzado 1 Video B2 Diploma DELE B2
Avanzado 2
Avanzado 3
Perfeccionamiento Perfeccionamiento 1 Video C1 Diploma DELE C1
Perfeccionamiento 2
Perfeccionamiento 3
Superior Superior 1 Video C2 Diploma DELE C2
Superior 2
Superior 3

Om de niveaus C1 en C2 te bereiken wordt een verblijf van een wat langere periode in een Spaanssprekend land noodzakelijk geacht. Een complete beschrijving van alle cursussen kunt u lezen in onze studiegids.

Voor meer informatie over de inhoud van de niveaus van de Europees Referentiekader voor de Talen, kunt u kijken op www.erk.nl.