uk

Cursus niveaus

Bij El Abanico kunt u terecht voor alle niveaus Spaans. Of u nog moet beginnen of de taal al jaren spreekt. Om uw niveau te bepalen krijgt elke nieuwe cursist een intakegesprek. Hieronder ziet u een overzicht van alle niveaus en het bijbehorende DELE-niveau.
Klik op een van de video’s om een student met dat niveau aan het woord te zien.

Inicial Inicial 1 Video A1 Diploma DELE A1
Inicial 2 Video
Inicial 3 Video
Inicial 4
Básico Básico 1 Video A2 Diploma DELE A2
Básico 2 Video
Básico 3 Video
Básico 4
Intermedio Intermedio 1 Video B1 Diploma DELE B1
Intermedio 2 Video
Intermedio 3 Video
Intermedio 4 Video
Avanzado Avanzado 1 Video B2 Diploma DELE B2
Avanzado 2
Avanzado 3
Avanzado 4
Perfeccionamiento Perfeccionamiento 1 Video C1 Diploma DELE C1
Perfeccionamiento 2
Perfeccionamiento 3
Perfeccionamiento 4
Superior Superior 1 Video C2 Diploma DELE C2
Superior 2
Superior 3
Superior 4

Om de niveaus C1 en C2 te bereiken wordt een verblijf van een wat langere periode in een Spaanssprekend land noodzakelijk geacht.

Voor meer informatie over de inhoud van de niveaus van de Europees Referentiekader voor de Talen, kunt u kijken op www.erk.nl.