• Spaans voor beginners

Voorwaarden

Door ondertekening van het aanmeldings- en incassoformulier, gaat de cursist akkoord met de volgende voorwaarden:

Samenvatting belangrijkste voorwaarden:

 1. Na de vrijdag voordat de cursus begint is geen annulering en dus ook geen restitutie van het schoolgeld meer mogelijk.
 2. Dit geldt ook bij voortijdige beëindiging van deelname.
 3. Het cursusgeld kan niet gebruikt worden voor een andere cursusperiode.
 4. El Abanico behoudt zich het recht om een cursus bij onvoldoende belangstelling te annuleren. In dat geval ontvangt u uiteraard 100% van het cursusgeld terug.
 5. Er worden geen bevestigingen per post gestuurd. Als u niets van ons hoort, wordt u verwacht bij de eerste les.
 6. Kortingen gelden alleen bij inschrijving via de webshop.

Complete algemene voorwaarden en klachtenprocedure:

 1. In de prijs zijn 9 lessen van 90 minuten, de toets, de correctie en het certificaat inbegrepen. De boeken dient de student zelf bij een boekhandel aan te schaffen.

 1. Van het door het instituut verstrekte studiemateriaal blijven alle rechten voorbehouden aan El Abanico. Niets uit de uitgaven mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enigerlei vorm of op enigerlei wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van El Abanico. Het is niet toegestaan het studiemateriaal aan derden ter beschikking te stellen. Het eigendomsrecht van het cursusmateriaal berust bij El Abanico.

 1. De student heeft wettelijk recht op 7 werkdagen bedenktijd vanaf de datum van inschrijving. Annuleren moet schriftelijk plaatsvinden per e-mail (info@el-abanico.nl) of aangetekende brief (El Abanico, Walenburgerplein 140, 3039 AP Rotterdam) zodat de datum van annulering objectief te verifiëren is.

 1. Tot en met de vrijdag voorafgaande aan de maandag van de week waarin de cursussen beginnen, is annuleren kosteloos. Na de periode van bedenktijd en na het begin van de cursussen is geen restitutie van het schoolgeld meer mogelijk. Dit geldt ook voor voortijdige beëindiging van deelname. Het cursusgeld kan niet gebruikt worden voor een andere cursusperiode.

 1. Indien de student de cursus annuleert binnen de bedenktijd maar na de vrijdag voorafgaande aan de maandag van de week waarin de cursussen beginnen, zal El Abanico de kosten in rekening brengen voor de lessen die al hebben plaatsgevonden (€ 17 per les). Dit ongeacht het feit of de student bij de les aanwezig was of niet. Tevens worden kosten voor het eventueel reeds ontvangen lesmateriaal in rekening gebracht (€ 20) evenals administratiekosten (€ 40).
 1. Er worden geen bevestigingen per post gestuurd. Zonder tegenbericht wordt de student bij de eerste les verwacht. Als de student een extra bevestiging wenst kan hij/zij deze per e-mail aanvragen.
 1. El Abanico behoudt zich het recht voor om een cursus bij onvoldoende belangstelling te annuleren. In dat geval nemen wij contact met u op en ontvangt u uiteraard 100% van het cursusgeld terug.
 1. Klachtenprocedure

  1. Indien een student een klacht heeft betreffende de studie, kan deze zich schriftelijk wenden tot de directie van El Abanico, t.a.v. mw. C. Navarrete Muñoz, Walenburgerplein 140-A, 3039AP Rotterdam.
  1. De schriftelijke ingediende klacht wordt binnen 4 werkdagen in behandeling genomen door mw. C. Navarrete Muñoz.

  1. Klachten zullen vertrouwelijk worden afgehandeld, geregistreerd en een jaar lang bewaard.

  1. De indiener van de klacht ontvangt uiterlijk vier weken na de indiening van de klacht (poststempel van indienende brief betreffende de klacht is bepalend) schriftelijk bericht.

  1. Onder werkdagen worden alle dagen van de week verstaan behalve zaterdagen, zondagen, nationale feestdagen en schoolvakanties.

  1. Indien de student in beroep wil gaan tegen de beslissing van El Abanico of de afhandeling van de klacht kan deze zich wenden tot www.consuwijzer.nl. El Abanico beschouwt het oordeel van deze beroepsinstantie als bindend.

Roosters

ZOMERCURSUSSEN JULI – SEPTEMBER 2024

 • INSCHRIJVEN: Tot donderdag 11 juli.
 • VROEGBOEKKORTING: t.m. maandag 8 juli (-20 euro)
 • INTAKE / NIVEAUTEST: U kunt een afspraak maken voor een intake (videoconferentie) via  info@el-abanico.nl . Als beginner of oud student heeft u geen intake nodig.
 • OPEN DAG: geen
 • START: In de week van 15 juli
 • FEESTDAGEN: geen
 • LESSEN: 8 lessen van 1,5 uur + examen